پروژه الماس | جنت آباد جنوبی

نمای کرتین وال | نمای سرامیک خشک| نمای کامپوزیت پنل

سیستم های نما ، استفاده شده در این پروژه

نمای کرتین وال

نمای کرتین وال

نمای سرامیک خشک

نمای سرامیک خشک

نمای کامپوزیت پنل

نمای کامپوزیت پنل

نمای لوور

نمای لوور

بازشو کلنگی

بازشو کلنگی

نمای فلاشینگ آهنی

نمای فلاشینگ آهنی