پروژه مترو شهری کرج

نمای سرامیک خشک

سیستم های نما ، استفاده شده در این پروژه

نمای سرامیک خشک

نمای سرامیک خشک