نمای پروژه باغ آسمان| الهیه، میدان تختی

نمای سرامیک خشک| نمای لوور

سیستم های نما ، استفاده شده در این پروژه

نمای لوور الومینیومی

نمای لوور الومینیومی

نمای سرامیک خشک

نمای سرامیک خشک