پروژه بیژن | ونک خدامی

نمای کرتین وال | نمای اچ پی ال | نمای کامپوزیت پنل | نمای اسپایدر گلس

سیستم های نما ، استفاده شده در این پروژه

نمای کرتین وال

نمای کرتین وال

نمای اچ پی ال

نمای اچ پی ال

نمای کامپوزیت پنل

نمای کامپوزیت پنل

نمای اسپایدر گلس

نمای اسپایدر گلس

بازشو کلنگی

بازشو کلنگی

نمای نرده شیشه ای

نمای نرده شیشه ای